fbpx
Loading...
Tim – Ana Vuković2020-03-18T19:15:34+00:00

Ana Vuković

Ana Vuković, doktor nauka iz oblasti meteoroških nauka, zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Drži nastavu iz oblasti meteorologije, klimatskih analiza i klimatskih promena sa merama adaptacije. Bavi se numeričkim modeliranjem procesa u klimatskom sistemu, naročito esktremnih vremenskih dogadjaja i analizom njihovih uticaja na privredu, zdravlje i životnu sredinu.
U zemlji i regionu često učestvuje u izradi studija i izveštaja o ranjivosti na klimatske promene. Učesnik je projekata za rejonizacije vinogradarskih i voćarskih područja u Srbiji. Na globalnom nivou angažovana je u aktivnostima koje se bave problemom suša i jakih nepogoda koje izazivaju razarajuće peščane oluje, što pored njenog naučnog angažovanja podrazumeva i podršku u kreiranju medjunarodne politike pod inicijativom Svetske meteorološke organizacije i Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv degradacije zemljišta.

Tekstovi naučne saradnice

Cilj sajta Klima101 jeste podizanje svesti i edukacija stanovništva našeg jezičkog područja o uzrocima, posledicama i opasnostima koje prete od klimatskih promena, kao i načinima rešavanja ovog problema.
SAZNAJ VIŠE