NAŠA IDEJA

Klima na planeti Zemlji se menja i uzrok tome su ljudi.
I dok među naučnicima gotovo da postoji konsenzus o ovom pitanju, još uvek postoji znatan broj onih koji ne misle da ljudske aktivnosti mogu izazvati klimatske promene koje ugrožavaju stanovništvo širom planete.
To predstavlja problem jer će za rešenje ovog izazova biti potrebni dogovor i akcija svih država.
Većina aktivnosti koje svako od nas obavi tokom dana doprinosi klimatskim promenama jer glavni izvor energije koju koristimo predstavljaju fosilna goriva.
Zbog toga je rešenje ovog problema veoma kompleksno i time ne treba samo da se bave naučnici, već i inženjeri, ekonomisti, lekari, pravnici… ali i svi ostali koji treba da pokažu da im je to pitanje važno i da podrže potrebne mere.
Cilj projekta Klima101 jeste podizanje svesti i edukacija stanovništva našeg jezičkog područja o uzrocima, posledicama i opasnostima koje prete od klimatskih promena.
Kao i o širem kontekstu čitavog problema i mogućim načinima da se u društvu dođe do konsenzusa koji je potreban kako bi se usvojile mere za smanjivanje emisija i prilagođavanje novim klimatskim uslovima.
Klimatskim promenama ne treba da se bavi samo mala grupa „odabranih“, potrebno je proširiti krug ljudi koji veruju da je ovo pitanje važno. To se najbolje može postići dobrom informisanošću i otvorenim razgovorom sa svima, kako sa onima koji jednostavno ne znaju dovoljno o temi, tako i sa onima koji misle da ljudske aktivnosti ne mogu da utiču na našu klimu.
Nadamo se da ćemo svojim radom, makar malo, doprineti da do toga i dođe.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Nemanja Milović
Nemanja Milović

osnivač & autor

Vladimir Đurđević
Vladimir Đurđević

naučni saradnik

Ana Vuković
Ana Vuković

naučna saradnica

Mirjam Vujadinović Mandić
Mirjam Vujadinović Mandić

naučna saradnica

Milica Simonović
Milica Simonović

autorka

Jovana Nikolić
Jovana Nikolić

autorka

Cilj sajta Klima101 jeste podizanje svesti i edukacija stanovništva našeg jezičkog područja o uzrocima, posledicama i opasnostima koje prete od klimatskih promena, kao i načinima rešavanja ovog problema.
SAZNAJ VIŠE